INTERGRAFIKA - Izložba fotografija

Fotografije s izložbe fotografija studenata Grafičkog fakulteta održane u sklopu Intergrafike 2009.

Izlagali su:
Jelena Balić, Igor Ščekić, Marina Paulenka, Duje Jurić, Mario Depicolzuane,
Maja Marković, Jelena Vuković, Marko Đurić
 
Sve izložene fotografije su nagrađene ili pohvaljene na jednom od prethodnih natječaja
za Modnu fotografiju u sklopu Modnog ormara.