Kolegiji

Kolegiji Katedre za primijenjenu i umjetničku fotografiju:

•    Primijenjena fotografija 1

•    Primijenjena fotografija 2

•    Umjetnička fotografija 1

•    Umjetnička fotografija 2

•    Umjetnička fotografija (tehnolozi)

•    Osnove primijenjene fotografije

•    Tehnike ispisa digitalne fotografije