Projekti

Istraživanje procesa i materijala u grafičkoj tehnologiji (2-99-120),

gl. istraživač A. Golubović, 1991.-1996.

 

Istraživanje sustava celuloza, tiskarska boja, tekućina (128001),

gl. istraživač Z. Bolanča, 1996.-2002.

 

Studij svojstava i formulacija papira za digitalni tisak (0128007),

gl. istraživač S. Bolanča, 2002.-2006.

 

Nove formulacije materijala, karakteristike otisaka

i čimbenici okoliša
(128-1281955-1953),

gl. istraživač Z. Bolanča, 2007.-

 

Evaluacija kvantitavnih i kvalitativnih kriterija procesa

grafičke reprodukcije
(128-1281955-1960),

gl. istraživač N. Mrvac, 2007.-