Modni ormar - Natječaj za fotografijuNATJEČAJ ZA MODNU FOTOGRAFIJU – MODNI ORMARNatječaj za modnu fotografiju organizira se u sklopu događanja MODNI ORMAR 2009. Natječaju mogu pristupiti studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu na kojima se stječu kompetencije iz područja fotografije i/ili dizajna.