Stručna praksa, završni i diplomski radovi

Na Katedri za primijenjenu i umjetničku fotografiju je obranjeno više od 100 diplomskih i stručnih radova.

Pozivamo studente zainteresirane za izvođenje stručne prakse i završnih i diplomskih radova da se, radi dogovora, jave na Katedru.