PHOTO CONTEST PDC 2010

 


Natječaj za fotografiju - pdc conference 2010U sklopu 14. Međunarodnog savjetovanja tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija Blaž Baromić je raspisan Natječaj za fotografiju. Tema Natječaja je LJUDSKI LIK, a pristup temi je slobodan i motivom (studijski portret, ambijentalni portrtet, ljudski pokret, akt...) i tehnički.  

Na Natječaju se može sudjelovati pojedinačnom i (ili) serijom (3-5) fotografija. Jedan autor može prijaviti jednu pojedinačnu i (ili) jednu seriju fotografija. Na Natječaju mogu sudjelovati studenti preddiplomskih i diplomskih studija.

Žiri će odabrati fotografije koje će biti izložene
za vrijeme trajanja Savjetovanja koje će se održati u Senju od 6. do 9. listopada 2010. godine, te će na otvorenju izložbe biti proglašeni pobjednici za pojedinačnu i seriju fotografija i pohvaljeni autori.

Digitalne zapise fotografija
treba dostaviti do 15. rujna 2010. godine na adresu:

pdc.conference@gmail.com     (subject: Fotografija).

Digitalni zapisi fotografija
moraju biti spremljeni u najfinijem jpg formatu (12)
i rezoluciji 300 dpi
u dimenzijama ispisa (približno 30 x 40 cm). Kolor fotografije moraju biti spremljene u sRGB prostoru boja, a crno-bijele kao grayscale. Datoteke moraju biti nazvane prezimenom autora, a ako se radi o seriji, prezimenom i brojem
(prezime - naziv pojedinačne fotografije, prezime1 - fotografija iz serije).

Izbor fotografija za izlaganje će biti objavljen na web stranici Savjetovanja

www.pdc-conference.com

do 20. rujna 2010. godine, a autori fotografija odabranih za izlaganje će biti obaviješteni o načinu pripreme fotografija.

Dodatne informacije o natječaju mogu se dobiti mailom pdc.conference@gmail.com ili telefonski (+ 385 92  2712 150).