Naslovnica

ISPITNI ROK 14. 7. 2015.

Posted by Miroslav Mikota (mmikota) on Jul 13 2015 at 9:00 AM
Naslovnica >>

Predaja mapa: do srijede 14. 7. 2015. Usmeni ispit i upis ocjena: Tehnike ispisa digitalne fotografije: srijeda 15. 7. 2015. u 10:00 h Umjetnička fotografija 1: srijeda 15. 7. 2015. u 10:20 h Primijenjena fotografija 1: srijeda 15. 7. 2015. u 10:30 h

Back