Naslovnica

Sudjelovanje studenata na Konferencijio Blaz Baromic

Posted by Miroslav Mikota (mmikota) on Jul 12 2015 at 3:13 AM
Naslovnica >>

Poštovani studenti, Pozivamo vas da se predbilježite za prisustvovanje na 19. međunarodnoj konferenciji tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija Blaž Baromić koja će se odrzati u Senju od 16. - 19. 9. 2012. godine (www.pdc-conference.com). Molimo vas da predbilježbe pošaljete na mail: pdc.conference@gmail.com uz Subject: PREDBILJEZBA za sudjelovanje. U predbilježbu stavite ime, prezime te da li sudjelujete s radom, fotografijom ili želite sudjelovati bez rada i/ili fotografije. Cijena za studente je od 300-500 kn, ovisno o aktivnostima tj. načinu sudjelovanja, a ostatak cijene do 1600 kn za vas plaćaju Konferencija i sponzori. Za studente koji ce prisustvovati Konferenciji osigurana su 3 noćenja, domjenak u srijedu, ručak u četvrtak i svećana večera u petak, izlet u subotu te prisustvo svim događanjima Konferencije kao i organizirani prijevoz. Dodatne informacije o Konferenciji možete pronaći na: www.pdc-conference.com. Za sve ostale informacije molimo vas da se obratite voditelju organizacije Konferencije – Miroslavu Mikoti (tel. 01-2371080/235, mail. miroslav.mikota@gmail.com). Početkom rujna će na Grafičkom fakultetu biti održan i sastanak sa studentima koji su se prijavili za sudjelovanje na Konferenciji o čemu ćete biti dodatno obaviješteni. Veselimo se susretu u Senju! Organizacijski odbor Konferencije

Back