Ivana Pavlović


Ivana Pavlović je rođena 1981. godine u Zagrebu. Nakon završene osnovne škole u Samoboru, upisuje V. gimnaziju u Zagrebu na kojoj maturira 1999. godine. Iste godine upisuje Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer Dizajn grafičkih proizvoda.

Tokom studija je bila zaposlena kao demonstrator na kolegiju Grafičke tehnike u sklopu Katedre za likovnu kulturu i grafički dizajn (tokom akademske godine 2002./2003.) te na Katedri za primijenjenu i umjetničku fotografiju (kolegiji Kreacija fotografijom 1, 2, Primijenjena fotografija 1, 2, Umjetnička fotografija 1, 2 - od akademske godine 2001./2002. do akademske godine 2006./2007.). Diplomirala je 2007. g. na Katedri za primijenjenu i umjetničku fotografiju. Od akademske godine 2007./2008. kao asistent u naslovnom zvanju radi na Katedri za primijenjenu i umjetničku fotografiju te na Katedri za fotografske procese.

Autorica je više stručnih i znanstvenih radova s područja fotografije, grafičke tehnologije i dizajna koji su objavljeni u znanstvenim i stručnim zbornicima radova te znanstvenim knjigama u Hrvatskoj i inozemstvu. Sudjelovala je na više domaćih i inozemnih stručnih i znanstvenih simpozija (Hrvatska, Slovenija, Njemačka, Slovačka). Kao autorica popularnih tekstova o fotografiji surađuje sa časopisom Grafička revija.

Sudjelovala je u vođenju tečajeva i seminara vezanih uz fotografiju u organizaciji Studentskog zbora, Grafičkog fakulteta, Samoborskog muzeja i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim vrijednostima na području Zagrebačke županije. Svojim je fotografijama ilustrirala kalendare, kataloge, razglednice, web stranice, plakate, omote CD-a i sl. Sa Samoborskim muzejom surađuje na digitalizaciji i restauraciji povijesnih fotografija te je voditelj projekta 'Interaktivno upoznavanje Samobora kroz fotografiju'. Također surađuje s grafičkim studiom Miš, studiom za dizajn Expositus i studiom za grafičko oblikovanje i ilustraciju TOjeNARA u području fotografije, crtane ilustracije, dizajna i preloma kataloga i knjiga te sa studiom Formula film za filmsku i video produkciju dizajnirajući knjige snimanja.

Članica je organizacijskog odbora projekta Modni ormar (u organizaciji Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) te je bila članica tri stručna žiria za izbor najbolje modne fotografije.

Fotografijama i crtežima oslikava odjevne predmete te je dobitnica nagrade Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje u tom području. Fotografije je izlagala na više samostalnih i skupnih izložbi.

Služi se engleskim i njemačkim jezikom.